Nieuws

Lise Vandecasteele over “One”

Via het nieuwe digitale platform, getiteld ‘One’, wisselen hulpverleners en gerechtsdeurwaarders na toestemming van de klant informatie uit over klanten met structurele financiële problemen.  Lise

Samengedrag of tegengedrag (Roos van Leary)

Rechts staan begrippen zoals: samen, wij, relatiegericht, samenwerking, sympathie en affectie. Links staan begrippen zoals: tegen, ik, taakgericht, autonomie, antipathie en afwijzing. Als iemand samen-gedrag

Allegorie van de grot

Schuldenaar en schuldbemiddelaar bevinden zich vaak in een andere wereld, vergelijkbaar met de Allegorie van de Grot van Plato. Zij zien van elkaar enkel de

Team Schulden van SAM vzw

Het ‘team schulden ‘ van SAM doet wat voor 01/01/2018 werd gedaan door het Vlaams Centrum Schuldenlast (afgekort: VCS) als steunpunt en expertisecentrum inzake de

Rechtenverkenner

De rechtenverkenner geeft u een online overzicht van sociale rechten: premies en andere voordelen op het vlak van onderwijs, arbeid, wonen, welzijn, energie … voor

Schuldsanering Nederland

Meer info over schuldsanering in Nederland kan je vinden op www.nibud.nl of https://www.zelfjeschuldenregelen.nl/ Waar begin ik? Hoe kan deze site u helpen? Maak een aflosplan.