Nieuws

Stress & schulden, een (on)werkbare combinatie

Stress zorgt voor: Limbische systeem wordt niet bijgestuurd We reageren impulsiever, zijn ongeduldiger etc. Prefrontale cortex funtioneert nauwelijks We zijn minder goed in plannen, vergeten

Metafoor: prioriteiten besteding inkomsten

De Wet Collectieve Schuldbemiddeling stelt: “De aanzuiveringsregeling strekt ertoe de financiële toestand van de schuldenaar te herstellen, met name hem in staat te stellen in

MENSWAARDIG LEVEN MET EEN MINIMUMINKOMEN?

Een dossier van het Centrum voor budgetadvies en -onderzoek (CEBUD) en het Centrum voor Sociaal BeleidHerman Deleeck (CSB). Gisteren publiceerde CEBUD een dossier over de