Nieuws

Verzwegen schulden?

De kwijtschelding van schulden in het kader van een collectieve schuldenregeling heeft geen betrekking op schulden waarvan het bestaan werd verzwegen (door de schuldenaar) (Antwerpen