Nieuws

Checklist benodigde informatie en stukken

naam, voornamen, geboortedatum, rijksregisternummer, beroep en adres Indien voorlopige bewindvoering: machtiging van vrederechter Naam, voornamen, geboortedatum, rijksregisternummer, beroep en adres van uw echtgeno(o)te, niet-verzoeker Werd

De draad van Vignero

De draad tussen cliënt en begeleider: overzicht bij de methode De draad is een metafoor om de emotionele en sociale ontwikkeling voor te stellen en

Niet-beslagbare goederen

De volgende goederen kunnen niet in beslag worden genomen: het nodige bed en beddegoed van de beslagene en van zijn gezin, de kleren en het

Stress & schulden, een (on)werkbare combinatie

Stress zorgt voor: Limbische systeem wordt niet bijgestuurd We reageren impulsiever, zijn ongeduldiger etc. Prefrontale cortex funtioneert nauwelijks We zijn minder goed in plannen, vergeten