Nieuws

Gemiddeld gezin geeft 36446.91 euro uit in 2020.

Bron: https://statbel.fgov.be/nl/themas/huishoudens/huishoudbudget#news Deze lijst kan nuttig zijn om je eigen uitgaven daar eens naast te leggen. Geef je ergens teveel aan uit (meestal telecom) of

Verzwegen schulden?

De kwijtschelding van schulden in het kader van een collectieve schuldenregeling heeft geen betrekking op schulden waarvan het bestaan werd verzwegen (door de schuldenaar) (Antwerpen